• Deutsch
 • English
 • Русский
 • Latviešu Valoda
 • Eesti keel
Agri Con GmbH - Precision Farming Company

Pomyśl o dniu jutrzejszym

Organizacja Rolnictwa i Wyżywienia Narodów Zjednoczonych (FAO), w swoim raporcie "Dążąc do 2015/2030" stwierdza: w roku 2030 liczba głodujących ludzi będzie o 40 procent większa niż w roku 1995. W tym samym czasie produkcja rolnicza zwiększy się o połowę przy jednoczesnym zwiększeniu powierzchni upraw tylko o 7 procent.

Zaangażowanie większej ilości środków w produkcji rolniczej nie zaspokoi potrzeb. Intensywniejsza produkcja zwiększy niebezpieczeństwo chorób i nie idzie w parze z rosnącymi zagrożeniami ekosystemu w Europie Środkowej.

Rolnictwo Precyzyjne jest odpowiedzią na to wyzwanie.

Czym jest Rolnictwo Precyzyjne?

Rolnictwo Precyzyjne (Precision Farming, Precision Agriculture, precyzyjna uprawa, rolnictwo z uwzględnieniem zmienności glebowej) jest obecnie uważane za jeden z najważniejszych czynników warunkujących zwiększenie wydajności uprawy. Rolnicy którzy się na nie decydują, łączą w jedno wiedzę o zmiennej wydajności gleby z jej wydajnością.

Korzyści Rolnictwa Precyzyjnego

 • Bardziej efektywne wykorzystanie środków produckji
 • Wielkość naworzenia doposowana jest do rzeczywistego zapotrzebowania roślin. W miejscach bogatych w substancje odżywcze rolnicy mogą zaoszczędzić nawozy a w słabszych miejscach podnieść plony
 • Rolnictwo może być bardziej ekologiczne, bez pogorszenia wielkości i jakości plonów
 • Dzięki dokładnej dokumentacji, produkcja roślinna staje się bardziej przyjazna dla konsumentów

Elementy Rolnictwa Precyzyjnego

Rolnictwo Precyzyjne oznacza prowadzenie produkcji roślinnej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, na przykład techniki GPS, Systemów Informacji Przestrzennej (GIS) i sensorów.

Pod pojęciem "Rolnictwo Precyzyjne" kryje się wiele procesów i zabiegów:

 • uprawa z uwzględnieniem zmienności glebowej (nawożenie precyzyjne nawozów podstawowoych, nawożenie azotowe, siew, aplikacje regulatorów wzrostu, herbicydów czy fungicydów)
 • automatyzacja prac polowych (reczne lub automatyczne systemy jazdy równoległej, kontrola maszyn i optymalizacja ich pracy
 • Dokumentacja i kontrola (pomiary powierzchni pól, mapowanie plonów, pobieranie danych o parametrach pracy maszyn

Agri Con oferuje wszystkie powyższe elementy.