Agriconi digitaalne põhiväetamine

Alates mullaanalüüsist kuni valmis laotuskaartideni

Agriconi digitaalne põhiväetamine

Miks eelistada Agriconi digitaalse põhiväetamise kontseptsiooni?

Since July 2020, the data protection agreement between the EU and the USA has been suspended. By clicking the button you agree to the setting of cookies, which transmit personal data to US servers and can also be used to analyze usage behavior and for marketing purposes. For further details, please refer to the data protection regulations.

Senised kogemused on näidanud, et põllud saavad väetisi küll vajalikus koguses, aga nende jaotumine ei tarvitse olla optimaalne. Selle tulemusena on teatud põlluosad alaväetatud, langeb saagikus ja mulla kvaliteet.

Agriconi põhiväetamise meetod...

 • võimaldab põllumajandustootjal anda lubiväetisi, P, K ja Mg automaatselt just sinna põlluosale, kus seda vaja on.
 • tagab mulla sihipärase toiteainetega varustamise.
 • võimaldab säästa kütuse- ja väetisekulu toitainetega hästivarustatud põllualade pealt.
 • välistab üleväetamisohu, eriti loomakasvatusega tegelevates põllumajandusettevõtetes.

Agriconi põhiväetamiskontseptsiooni eelised

 

Mullaviljakuse tõstmine

suurenenud tulukus [∅]

= 50 - 100 €/ha*

N-efektiivsuse suurenemine
Saagikuse tõus & Garanteeritud saagi kvaliteet
Töövahendite kokkuhoid & Asjatu läbisõidu vältimine

* Saksamaal 500 000 ha hõlmavate põldkatsete käigus saadud tulemused

 

Agriconi põhiväetamise meetodi tööetapid


Mullaproovide võtmine

 

Saagikuse kõikumine tuleneb peaasjalikult mullastiku varieeruvusest. Esmase ettekujutuse sellest annab meile elektrijuhtivuse mõõtmine skanneriga. Selle tulemusena valmivad üksikasjalikud põldude mullastiku varieeruvuskaardid.

Eelised:

 • kõrge ruumiline resolutsioon
 • ei ole mõjutatav inimeste subjektiivsest arvamusest
 • tõrkekindel mõõtmismeetod
 • reprodutseeritav
 • korraga läbiviidav

Proovide võtmiseks jaotatakse põllud väiksemateks aladeks. Sarnaste mullaomadustega aladel on ühesugune elektrijuhtivus. Neis tsoonides tuleks läbi viia toitainesisalduse analüüs.

Võimalikult suure täpsuse saavutamiseks ning mõõtmisprotsessi korratavuse huvides  tuleks eelistada pigem dünaamilist koordinaatvõrgustikku kindlate piiridega mullaseirekaardile.

Väetistarbekaardid / hea ülevaade nii mulla pH-tasemest kui P-, K- ja Mg-sisaldusest

Mullaproovide analüüsi tulemusena valmivad lubja, fosfori, magneesiumi ja kaaliumi väetistarbekaardid. Piisab ainsast pilgust  kaartidele, et aru saada, milliseid põlluosasid väetada tuleks ja milliste põllulappide pealt oleks võimalik  nii väetist  kui kütust kokku hoida.

Eelised:

 • GPS-punktidel põhinev mullaproovide võtmine: trajektoorid ja proovivõtukohad on tähistatud.
 • Isiklik kontaktisik: mullaproovide võtmine toimub tihedas koostöös piirkondliku mullatehnikuga, seda eriti põldude kandevõimet või hiljuti laotatud väetist puudutavates küsimustes.
 • Läbipaistev andmetöötlus:agriPORT võimaldab Teil pidevalt kursis olla sellega, kui kaugel hetkel mullaproovide analüüsiga ollakse.
 • Mullaproovide võtmise innovatiivne Non-Stop-tehnoloogia: tugev löögijõud ja ühtlane kvaliteeditase - ka piiratud ajaressursside puhul.
 • Sertifitseeritud hindamisaktagriPORTi poolt nii paberkandjal kui digitaalformaadis.


[Translate to Estnisch:]

Väetusplaan / investeeringud mullaanalüüsidesse tasuvad nüüd ära

Väetusplaan

Mullaproovide analüüsil põhineva väetusplaani järjekindlal kasutamisel tasuvad mullaproovidele tehtud investeeringud end ära. Vajalike väetisekoguste arvutamine portaalis agriPORT toimub täisautomaatselt.

Eelised:

 • Väetamisel võetakse arvesse iga põllulapi vajadused vastavalt sellele, millisesse mullagruppi see kuulub. 
 • Optimaalsete väetiskoguste automaatne väljaarvutamine eelnevalt salvestatud, asukohariigis kehtestatud väetamisreeglite järgi.
 • Kõik planeerimiseks vajalikud lähteandmed on individuaalselt kohandatavad.
 • Lihtsalt rakendatav; tulemused ei lase end kaua oodata.
 • Jagatud kasutuse printsiip tagab juurdepääsu selleks volitatud isikutele, näiteks konsultantidele või teenusepakkujatele.
 • Väetamise terviklahendus alates planeerimisest kuni  töötamiseni põllul koostöös Agcriconi spetsialistidega.
Elektroonilised laotuskaardid / lubiväetiste, P, K ja Mg GPS-punktide põhine laotamine

 • Laotuskaartide eksportimine agriPORT portaalist ISOBUS-, Shape- või PF-Box formaadis
 • Kaardid on kasutatavad igas juhtterminalis, põllutöömasinast ning selle valmistajast sõltumatult
 • Andmete eksportimine toimub kas USB-mälupulga abil või internetiteel otse masinale


Kontakt

Agriconi põhiväetamise kontseptsiooni eelistes võite ise veenduda. Nõustame Teid meeleldi ja pakume erinevaid rakendusvõimalusi - helistage meile või saadke e-kiri.

Võtke meiega ühendust

Please select your language

We have noticed that you are visiting the website with a different language. Please select your preferred language.