Digitālā pamatmēslošana ar agricon

No augsnes analīzēm līdz gatavai mēslošanas kartei

Digitālā pamatmēslošana ar agricon

Tāpēc atmaksājas digitālā pamatmēslošana ar agricon

Since July 2020, the data protection agreement between the EU and the USA has been suspended. By clicking the button you agree to the setting of cookies, which transmit personal data to US servers and can also be used to analyze usage behavior and for marketing purposes. For further details, please refer to the data protection regulations.

Praktiskā pieredze pierāda: nepieciešamais mēslojuma daudzums laukam bieži tiek izkliedēts, bet ne optimāli sadalīts. Rezultātā ir lauka daļas, kuras nav pietiekami nodrošinātas, un tādējādi raža ir mazāka neatkarīgi no augsnes kvalitātes.

Ar agricon pamatmēslošanas metodi…

 • lauksaimnieki izmanto kaļķi, P, K un Mg automātiski tajās lauka daļās, kur tas ir nepieciešams
 • mērķtiecīgi tiek novērsts barības vielu trūkums augsnē
 • tiek ietaupīti liekie pārbraucieni un mēslojuma izmaksas platībās ar pietiekamu barības vielu nodrošinājumu
 • tiek novērsta augsnes pārmēslošana - īpaši lopkopības saimniecībās

agricon pamatmēslošanas koncepta priekšrocības

 

palielināta augsnes auglība

vairāk ienākumu [∅]

= 50 - 100 €/ha*

N efektivitātes pieaugums
augstāka raža & garantēta novāktās ražas kvalitāte
ražošanas līdzekļu ietaupījums & izvairīšanās no liekiem pārbraucieniem

* Rezultāts no agricon veiktajām augsnes analīzēm 500 000 ha platībā Vācijā

 

agricon pamatmēslošanas koncepta komponenti


Detālas augsnes zonu kartes | Optimālas augsnes paraugu noņemšana pamats

 

Atšķirības augu augšanā galvenokārt nosaka augsne. Augsnes skenera elektrovadītspējas mērījums dod pirmo priekšstatu par šīm relatīvajām atšķirībām. Rezultāts ir detalizētas augsnes zonu kartes.

Priekšrocības:

 • augsta telpiskā izšķirtspēja
 • bez cilvēka subjektīvās ietekmes
 • augstas precizitātes mērījumu metode
 • atkārtojumos nemainīgi dati
 • pietiek ar vienreizēju mērījumu

Lai veiktu augsnes paraugu noņemšanu, lauka daļas tiek sadalītas paraugu noņemšanas tīklā. Zonas ar vienādu elektrovadītspēju uzrāda līdzīgas augsnes īpašības. Šajās zonās ir jānoņem augsnes paraugi.

Dinamiskais augsnes paraugu noņemšanas tīkls ir ieteicams fiksētā tīkla vietā, lai nodrošinātu labāko iespējamo precizitāti un atkārtojamību.

Barības vielu nodrošinājuma kartes | pH vērtība, kā arī P, K un Mg redzami vienā mirklī

Augsnes izpētes rezultāts ir barības vielu nodrošinājuma kartes kalcija oksīdam, fosforam, magnijam un kālijam. No pirmā acu uzmetiena ir skaidrs, kuras lauka daļas ir mērķtiecīgi jāmēslo, un kurās Jūs variet ietaupīt pārbraucienus un mēslojumu.

Priekšrocības:

 • augsnes paraugu noņemšana ar GPS piesaisti: trajektorijas un paraugu dūrienu vietas tiek ierakstītas
 • kontaktpersona augsnes tehniķa koordinācijai, īpaši saistībā ar navigāciju uz laukiem, kā arī nesen lietoto mēslojumu
 • pārredzams darba process: regulāri augsnes paraugu noņemšanas statusa atjauninājumi Jūsu pasūtījumam agriPORT
 • inovatīvas, bez apstājas augsnes paraugu noņemšanas tehnoloģijas izmantošana: augsts parauga duršanas spēks un konstanta kvalitāte - arī ierobežotā laika periodā
 • sertificētu analīžu rezultāti papīra formā un digitālā formā no agriPORT
Mēslošanas plānošana | tagad Jūsu augsnes analīzes atmaksājas

Investīcija augsnes analīzēs atmaksājas, secīgi īstenojot augsnes analīžu rezultātus tālākā lauku mēslošanā. Mēslojumu daudzumu aprēķināšana automātiski tiek veikta agriPORT.

Priekšrocības:

 • mēslošanas plānošana katrai lauka daļai, pamatojoties uz augsnes grupu
 • automātiska optimālā mēslojuma daudzuma aprēķināšana, ņemot vērā mēslošanas normatīvus
 • visi plānošanas dati ir individuāli pielāgojami
 • vienkārši lietojams; ietekme uz ražas palielināšanu tiks īstenota ātri
 • daudzpiekļuves princips nodrošina autorizētu trešo pušu, piemēram, konsultanta vai pakalpojuma sniedzēja, piekļuvi datiem
 • pilnīga mēslošanas plānošanas organizēšana un agricon speciālistu atbalsts mēslošanas pasākumu īstenošanā
Elektroniskās mēslošanas kartes | automātiska kaļķošana, P, K un Mg mēslošana īstajā vietā

 • Mēslošanas karšu eksportēšana no agriPORT: ISOBUS, SHP vai PF-Box formātā
 • Darbam iespējams izmantot plašu izkliedētāju, traktoru un terminālu klāstu
 • Datu eksportēšana tiek veikta ar USB zibatmiņu vai tieši pārsūtot uz traktoru caur internetu
Kontakti

Pārliecinieties par agricon pamatmēslošanas koncepta priekšrocībām. Mūsu eksperti labprāt Jūs konsultēs par koncepta izmantošanas iespējām Jūsu saimniecībā - pietiks tikai ar Jūsu zvanu vai e-pastu.

Sazinieties ar mums

Please select your language

We have noticed that you are visiting the website with a different language. Please select your preferred language.