Mēs vēlamies attīstīt diskusiju kultūru.

...ar mūsu agriconBLOG

agriconBLOG

13.04.2021

Sertifikāta kurss retrospektīvi 1. daļa

20.07. sākās 1. sertifikācijas kurss "Precīzā lauksaimniecība", kurā kopumā piedalījās 10 dalībnieki no 10 dažādām saimniecībām. Apmācības kopumā ietver 20 apmeklējuma dienas, teorētiskās un praktiskās nodarbības par sēju, pamata mēslošanu, mēslošanu ar N mēslojumu un augu aizsardzību. To noslēdz tehnoloģiskais projekts par darbaspēka izmaksām. Katrs modulis ir sadalīts četrās sadaļās. Tās ir agronomisko pamatattiecību mācīšana, digitālu datu vākšana, praktiskas nodarbības,un prktiskās iemanu pielietošana lauku saimniecībā.

1. diena

Ievads

Ievadlekcijā kursu vadītājs Peer Leithold kopā ar dalībniekiem izklāstīja precīzās lauksaimniecības holistisko pieeju. Turpmākajās diskusijās tika apspriesti jautājumi par kultūraugu aizsardzības operatīvo izmaksu un ieguvumu aprēķināšanu, stratēģisko agronomisko pieeju un ražas karšu izmantošanas jēgpilnību. Šo daļu noslēdza pilnīgs tirgus pārskats par pakalpojumu sniedzējiem un dažādām pieejām.

Pētījumi saimniecībā

Uzņēmums nolems ieviest precīzo lauksaimniecību tikai tad, ja būs iespējams pierādīt tās priekšrocības. Galu galā, kurš gan iegulda naudu, ja no tās nav nekāda labuma? Hermann Leithold paskaidroja kursu dalībniekiem, kā precīzās lauksaimniecības metodes ir zinātniski jāpārbauda un jāizvērtē praksē. Tā kā precīzā lauksaimniecība ir pareiza agronomiskā reakcija uz augsnes un augu neviendabīgumu, šo ietekmi nevar pierādīt parauglaukumu izmēģinājumos. Tas ir tāpēc, ka ir zināms, ka parauglaukuma eksperimenti izslēdz neviendabīgumu. Liels pārsteigums bija arī tas, ka kursu dalībnieki saprata, ka tas nedarbojas arī ar vienkāršu lauka dalījumu pa kreisi un pa labi. Hermann Leithold paskaidroja pareizo procedūru un rezultātus, kas tika iegūti, veicot eksperimentu ar fungicīdu lietošanu konkrētai vietai.

Ievads Precīzā lauksaimniecība ar Peer Leithold
Pētījumi saimniecībā kopā ar Hermann Leithold

2. diena

Vietnes mainīguma pamati

Šodien Peer Leithold vispirms sniedza lielu daļu teorētisko zināšanu par augsnes zinātni, ūdens un barības vielu attiecību un augsnes organisko vielu. Kā šos parametrus nosaka laboratorijā un kā tie ietekmē augu augšanu? Pēc tam tika apspriestas visas pašreizējās metodes, ar kurām digitāli nosaka vietas apstākļus un digitāli reģistrē barības vielu atšķirības. Kā izveidot paraugu ņemšanas režģi? Cik liels ir jāizvēlas režģis? Vai labs kompromiss starp tīkla lielumu, izmaksām un ietekmi uz ietekmi ir piemērots konkrētai vietai? Kā papildu vieslektors uzstājās Prof. Dr. Kramer, kurš stāstīja par savu pieredzi par pH vērtību izpēti. 

Noslēdzošā daļa bija praktiska mērījumu veikšana ar SoilScanner un automātiskā augsnes paraugu ņemšana.

Augsnes paraugu ņemšana ar paraugu ņemšanas ierīci
Vietņu mainīguma pamati kopā ar Prof. Dr. Kramer
Augsnes paraugu ņemšana ar paraugu ņemšanas ierīci

3. diena

Tehnoloģiskais projekts un digitālā lauka dienasgrāmata

Dirk Poloni jautāja: "Vai jūs zinājāt, ka darbaspēka izmaksām ir aptuveni tāds pats apmērs kā tiešajām izmaksām? To izmaksas ir no 400 līdz 600 €/ha atkarībā no saimniecības veida. Šīs izmaksas, protams, tiek uzskaitītas visas saimniecības pārskatos, bet diez vai kāds var reāli sadalīt šos izmaksu blokus pa laukiem un kultūrām. Lai gūtu skaidru priekšstatu, mums ir nepieciešama pārredzamība par to, kas, kur un cik ilgi strādājis. Tikai tad mums būs skaidrība par reālajām ražošanas izmaksām." Pēc visu izmaksu apskata ar to individuālajām stiprajām un vājajām pusēm tika ķerties pie sīkākām detaļām. Mūsdienu telemetrijas jeb digitālās dokumentācijas sistēmas ne tikai parāda mašīnu atrašanās vietas un uzvedību, lai nodrošinātu vadības un organizācijas redzamību. Šīs sistēmas var gan daļēji automatizēti reģistrēt darbu laukā, gan precīzi dokumentēt darba pabeigšanas laiku pa vadītājiem, mašīnām, darbarīkiem un laukiem.

Tehnoloģiskais projekts teorijā ar Dirk Poloni

Write the first comment on this article

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Back to listview

Please select your language

We have noticed that you are visiting the website with a different language. Please select your preferred language.