Mēs vēlamies attīstīt diskusiju kultūru.

...ar mūsu agriconBLOG

agriconBLOG

31.05.2021

Kā precīzā lauksaimniecība darbojas augu aizsardzībā?

Ilgtspējai nav jābūt tukšām runām

Thomas Lühmann ir lauksaimniecības kooperatīva Gleina izpilddirektors un mēslošanas un augu aizsardzības nodaļas vadītājs, kas apstrādā aptuveni 3600 hektārus Saksijas-Anhaltes dienvidu daļā. Stāvās nogāzēs lielos laukus ieskauj daudzi  vīna dārzi, kas ir ne tikai vizuāls akcents. "Vietējā lauksaimniecībā tiek apstrādāti lieli lauki, kuros ir nepieciešama atbilstoša saimniekošanas pārzināšana, lai varētu strādāt efektīvi un produktīvi, ietaupot laiku un izmaksas. Ilgtspējīga lauksaimniecība mums ir obligāta ražošanas metode," saka Thomas Lühmann. Augu aizsardzības jomā lauksaimnieks tagad vēlas izmēģināt augu aizsardzības līdzekļu lietošanas metodi, kas pielāgota konkrētai vietai, izmantojot Yara N-Sensor® ALS 2.

Īsā laikā sistēma tika uzstādīta uz Horsch Leeb PT 270. Uz pašgājēja smidzinātāja tiek piestiprināts neliels un elegants N-sensors atsevišķā korpusā . ALS 2 sensors ir jaunākais Agricon piedāvātais modelis. To neietekmē rasas pārklājumus uz augiem, kas ir īpaši svarīgi  strādājot ar augu aizsardzību. N-Sensoru var uzstādīt jebkuram uzkarināmam, piekabināmam vai pašgājējam smidzinātājam neatkarīgi no ražotāja.

Pēc tam, kad mūsu tehniskais konsultants Steffen Waldmann ir apspriedies ar lauksaimnieku par nepeiciešamo devu, ir pienācis laiks uzsākt smidzināšanu ziemas miežu sējumos.

N-sensors tika demonstrēts augu aizsardzības modulī Absolute. Augšanas regulators Camposan-Extra tika izsmidzināts kopā ar fungicīdiem Gigant un Comet. Šī bija otrā augšanas regulatora smidzināšanas reize ziemas miežiem EK 39.-41. fāzē.

Aptuveni 100 l/ha kopējās izmaiņas

6 laukos ziemas mieži ar 100 ha platību vidēji bija uzņēmuši 135 kg N/ha. Minimālās vērtības bija nedaudz zem 100 kg N/ha, bet maksimālās vērtības bija aptuveni 170 kg N/ha. Tādējādi visattīstītākie un spēcīgākie miežu sējumi bija sasnieguši gandrīz divreiz lielāku biomasas apjomu nekā vājākie miežu sējumi. Līdz ar to izstrādes devas tika pielietotas no 100 līdz 200 l/ha atkarībā no augu stāvokļa.

Objektīva līdzekļu pielietošna varbūtēja minējuma vietā

Būtiskākā atšķirība no parastās augu aizsardzības līdzekļu izstrādes ir tā, ka, izmantojot sensoru izkliede tiek kontrolēta un vienmēr tiek izmantota viena un tā pati izkliedes deva vienādos apstākļos. Tas ir iespējams, jo, no vienas puses, N-sensors ir objektīva mērierīce un, no otras puses, tas ir kalibrēts atbilstoši kultūraugu stāvoklim ar absolūtajām vērtībām. Lielākā kļūda, ko lauksaimnieki pieļauj, izvēloties nepieciešamo devu, parasti ir tā, ka sējumu atšķirības tiek novērtētas tikai konkrētās sezonas laikā. Piemēram, 135 kg N/ha uzņemtā N daudzums augos, sliktākā sezonā var būt augos, kas izskatās kā labi attīstīti augi. Citā, labākā sezonā, tadi paši augi var izslatīties kā slikākie. Ja lauksaimnieks savos lēmumos paļaujas tikai uz "jūtamo vidējo" šajā gadā un uz "vairāk vai mazāk", viņš vienā gadījumā piemēro maksimālo summu, bet otrā - minimālo summu. Tas nozīmē, ka vienā un tajā pašā situācijā viņš lieto ievērojami atšķirīgus daudzumus, t. i., vai nu pārāk daudz, vai pārāk maz augu aizsardzības līdzekļa.

Tāpēc uz sensoriem balstīta augu aizsardzība ļauj objektīvi noteikt pareizo devu.

Absolūtā moduļa priekšrocība ir 45 €/ha par katru.

Veicot ar sensoru diferencētu augšanas regulatoru un fungicīdu lietošanu, absolūtais modulis iesaka nepieciešamo devu, pamatojoties uz šķirni, pašreizējo augu stāvokli, pašreizējiem laika apstākļiem un ilgtermiņa novērtējumie. Tas ir balstīts uz aprēķināto maksimālo slāpekļa uzņemšanas līmeni kultūraugu tipam un konkrētajai EC fāzei. No tā tiek noteikta maksimālā deva. Pēc tam, braucot pāri laukam, sensors nepārtraukti pielāgojas pašlaik izmērītajām slāpekļa uzņemšanas vērtībām. Absolūti kalibrētas vadības funkcijas pielāgo pamata devu kultūraugiem atkarībā no situācijas. Augi ar augstu slāpekļa uzņemšanas spēju saņem lielu devu, bet vājie augi saņem mazāku devu. Maksimālās pieļaujamās lietošanas normas netiek pārsniegtas.

Šāda veida kultūraugiem pielāgotas devas rada papildu ieguvumu aptuveni 45 €/ha, jo pozitīvi ietekmē ražas apjomu un ļauj ietaupīt gan augšanas regulatoru, gan fungicīdu.

Šeit atradīsiet papildu informāciju par augšanas regulatoru un fungicīdu diferencētu lietošanu.

Write the first comment on this article

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Back to listview

Please select your language

We have noticed that you are visiting the website with a different language. Please select your preferred language.