Cyfrowe nawożenie podstawowe z Agricon

od analizy potrzeb nawożenia do gotowych mapach zmiennego nawożenia

Cyfrowe nawożenie podstawowe z Agricon

Dlaczego cyfrowe nawożenie podstawowe jest warte zainteresowania?

Praktyczne doświadczenia pokazują: Pomimo stosowania optymalnych średnich dawek nawozów, zmienność zasobności gleby się utrzymuje. Na części obszaru pól zasobność jest niska, która powoduje: spadek plonowania, niezależnie od typu gleby.

Nawożenie podstawowe z Agricon to...

 • stosowane wapnowanie, fosfor, potas i magnez są automatycznie dawkowane na każdej części pola zgodnie z potrzebami.
 • obszary niedoborów makroskładników zostaną wyeliminowane.
 • koszty niepotrzebnych przejazdy i nawożenia są ogranczone na obszarach o wystarczającej ilości dostępnych makrosładników.
 • nawożenie powyżej potrzeb, szczególnie w gospodarstwach prowadzących produkcję zwierzecą, jest wykluczone.

Zalety koncepcji nawożenia podstawowego z Agricon

 

Wzrost zasobności gleby

 dodatkowego dochodu [∅]

= 50 - 100 €/ha*

Większa efektywność nawożenia azotem
Wyższe plony & Wzrost jakości zebranych plonów
Oszczędność kosztów & Unikanie niepotrzebnych przejazdów

* Wyniki analizy przeprowadzonej na około 500.000 ha w Niemczech

 

Elementy nawożenia podstawowego z Agricon


Pobieranie prób glebowych

 

Różnice w plonowaniu roślin są wywołane są typem gleby. Pomiar przewodności elektrycznej ze skanera glebowego daje pierwsze możliwość oceny tych różnic. Wynikiem jest szczegółowa mapy stref pola.

Zalety:

 • wysoka rozdzielczość przestrzenna
 • wolne od subiektywnej oceny człowieka
 • metody pomiarowe, które nie niszczą materiału wyjściowego
 • możliwe do odtworzenia
 • jednokrotny pomiar jest wystarczający

Przed pobieraniem prób gleby, pole zostaje podzielone nieregularną siatką. Strefy o tej samej przewodności elektrycznej wykazują podobne właściwości gleby. Analiza chemiczna gleby powinna być wykonana osobno dla tych stref.

Dla uzyskania maksymalnej dokładności i powtarzalności, dynamiczna siatka tworzona podczas skanowania jest korzystniejsza sztywnej siatki.

Mapy zasobności gleby | klasy wartości pH, jak również P, K i Mg widoczne na pierwszy rzut oka

Wyniki badania gleby na zawartośc makroskładnikówprzedstawiane są w formie map: wartości pH, fosforu, magnezu i potasu. Na pierwszy rzut oka dane te sprawiają, że wiadomo, które części pola powinny być nawożone w konkretny sposób i gdzie można zaoszczędzić na kosztach zabiegów nawożenia.

Zalety:

 • Pobieranie próbek gleby z GPS: trasy przejazdu robota i punkty pobrania są rejestrowane
 • Konsultacje: dostosowanie pracy techników do specyfiki w Twoim regionie, zwłaszcza w odniesieniu do nawigowania na polu, jak również do niedawno zastosowanego nawożenia
 • Przejrzysty proces: regularna aktualizacja danych dotyczących postępów prac w agriPORT
 • Zastosowanie innowacyjnej technologii pobierania prób non-stop: wysoka wydajność i jakość - również w ograniczonych ramach czasowych
 • Certyfikowany protokół z badań na papierze i formie elektronicznej wagriPORT
Planowanie nawożenia | teraz badanie gleb się opłaca

Poprzez konsekwentne przełożenie wyników analizy próbek gleby na przyszłą strategię nawożenia inwestycja w badanie gleby staje się opłacalna. Obliczanie ilości nawozów odbywa się automatycznie za pomocą agriPORT.

Zalety:

 • Planowanie nawożenia dla każdego fragmentu pola indywidualnie uwzględnia typ gleby
 • automatyczna kalkulacja optymalnej dawki nawożenia obliczona zgodnie z zasadami obowiązującymi w kraju, gdzie znajduje się gospodarstwo
 • wszystkie dane planowania są dostosowywane indywidualnie
 • prosta aplikacja, efekt plonotwórczy osiągany w krótkim czasie
 • Możliwość dostępu do danych uprawnionych osób trzecich, na przykład, konsultanta lub usługodawcy
 • kompleksowa organizacja planowania nawożenia i wsparcie techniczne ze strony agricon podczas aplikacji
Elektroniczne mapy nawożenia | automatycznie dostosowanie dawki Ca, P, K i Mg do punktu na polu

 • Eksport map zagriPORT w formacie plików ISOBUS, Shape lub PF-Box
 • Możliwość współpracy z wieloma rozsiewaczami, traktorami i terminalami niezależnie od producenta
 • Dane są przenoszone przy pomocy pamięci USB lub sieci bezprzewodowej bezpośrednio do maszyny
Kontakt

Przekonaj się sam o zaletach nawożenia podstawowego z agricon. Nasi eksperci chętnie opowiedzą o możliwościach systemu - wystarczy jeden telefon lub e-mail.

Kontakt

Please select your language

We have noticed that you are visiting the website with a different language. Please select your preferred language.