Cyfrowe nawożenie podstawowe z Agricon

od analizy potrzeb nawożenia do gotowych mapach zmiennego nawożenia

Cyfrowe nawożenie podstawowe z Agricon

Dlaczego cyfrowe nawożenie podstawowe jest warte zainteresowania?

Since July 2020, the data protection agreement between the EU and the USA has been suspended. By clicking the button you agree to the setting of cookies, which transmit personal data to US servers and can also be used to analyze usage behavior and for marketing purposes. For further details, please refer to the data protection regulations.

Praktyczne doświadczenia pokazują: Pomimo stosowania optymalnych średnich dawek nawozów, zmienność zasobności gleby się utrzymuje. Na części obszaru pól zasobność jest niska, która powoduje: spadek plonowania, niezależnie od typu gleby.

Nawożenie podstawowe z Agricon to...

 • stosowane wapnowanie, fosfor, potas i magnez są automatycznie dawkowane na każdej części pola zgodnie z potrzebami.
 • obszary niedoborów makroskładników zostaną wyeliminowane.
 • koszty niepotrzebnych przejazdy i nawożenia są ogranczone na obszarach o wystarczającej ilości dostępnych makrosładników.
 • nawożenie powyżej potrzeb, szczególnie w gospodarstwach prowadzących produkcję zwierzecą, jest wykluczone.

Zalety koncepcji nawożenia podstawowego z Agricon

 

Wzrost zasobności gleby

 dodatkowego dochodu [∅]

= 50 - 100 €/ha*

Większa efektywność nawożenia azotem
Wyższe plony & Wzrost jakości zebranych plonów
Oszczędność kosztów & Unikanie niepotrzebnych przejazdów

* Wyniki analizy przeprowadzonej na około 500.000 ha w Niemczech

 

Elementy nawożenia podstawowego z Agricon


Pobieranie prób glebowych

 

Różnice w plonowaniu roślin są wywołane są typem gleby. Pomiar przewodności elektrycznej ze skanera glebowego daje pierwsze możliwość oceny tych różnic. Wynikiem jest szczegółowa mapy stref pola.

Zalety:

 • wysoka rozdzielczość przestrzenna
 • wolne od subiektywnej oceny człowieka
 • metody pomiarowe, które nie niszczą materiału wyjściowego
 • możliwe do odtworzenia
 • jednokrotny pomiar jest wystarczający

Przed pobieraniem prób gleby, pole zostaje podzielone nieregularną siatką. Strefy o tej samej przewodności elektrycznej wykazują podobne właściwości gleby. Analiza chemiczna gleby powinna być wykonana osobno dla tych stref.

Dla uzyskania maksymalnej dokładności i powtarzalności, dynamiczna siatka tworzona podczas skanowania jest korzystniejsza sztywnej siatki.

Mapy zasobności gleby | klasy wartości pH, jak również P, K i Mg widoczne na pierwszy rzut oka

Wyniki badania gleby na zawartośc makroskładnikówprzedstawiane są w formie map: wartości pH, fosforu, magnezu i potasu. Na pierwszy rzut oka dane te sprawiają, że wiadomo, które części pola powinny być nawożone w konkretny sposób i gdzie można zaoszczędzić na kosztach zabiegów nawożenia.

Zalety:

 • Pobieranie próbek gleby z GPS: trasy przejazdu robota i punkty pobrania są rejestrowane
 • Konsultacje: dostosowanie pracy techników do specyfiki w Twoim regionie, zwłaszcza w odniesieniu do nawigowania na polu, jak również do niedawno zastosowanego nawożenia
 • Przejrzysty proces: regularna aktualizacja danych dotyczących postępów prac w agriPORT
 • Zastosowanie innowacyjnej technologii pobierania prób non-stop: wysoka wydajność i jakość - również w ograniczonych ramach czasowych
 • Certyfikowany protokół z badań na papierze i formie elektronicznej wagriPORT
Planowanie nawożenia | teraz badanie gleb się opłaca

Poprzez konsekwentne przełożenie wyników analizy próbek gleby na przyszłą strategię nawożenia inwestycja w badanie gleby staje się opłacalna. Obliczanie ilości nawozów odbywa się automatycznie za pomocą agriPORT.

Zalety:

 • Planowanie nawożenia dla każdego fragmentu pola indywidualnie uwzględnia typ gleby
 • automatyczna kalkulacja optymalnej dawki nawożenia obliczona zgodnie z zasadami obowiązującymi w kraju, gdzie znajduje się gospodarstwo
 • wszystkie dane planowania są dostosowywane indywidualnie
 • prosta aplikacja, efekt plonotwórczy osiągany w krótkim czasie
 • Możliwość dostępu do danych uprawnionych osób trzecich, na przykład, konsultanta lub usługodawcy
 • kompleksowa organizacja planowania nawożenia i wsparcie techniczne ze strony agricon podczas aplikacji
Elektroniczne mapy nawożenia | automatycznie dostosowanie dawki Ca, P, K i Mg do punktu na polu

 • Eksport map zagriPORT w formacie plików ISOBUS, Shape lub PF-Box
 • Możliwość współpracy z wieloma rozsiewaczami, traktorami i terminalami niezależnie od producenta
 • Dane są przenoszone przy pomocy pamięci USB lub sieci bezprzewodowej bezpośrednio do maszyny
Kontakt

Przekonaj się sam o zaletach nawożenia podstawowego z agricon. Nasi eksperci chętnie opowiedzą o możliwościach systemu - wystarczy jeden telefon lub e-mail.

Kontakt

Please select your language

We have noticed that you are visiting the website with a different language. Please select your preferred language.