Rozwijamy się razem

25 lat doświadczenia w Cyfrowej Uprawie Roślin

agricon - lider w Cyfrowej Uprawie Roślin

agricon - lider w Cyfrowej Uprawie Roślin

Since July 2020, the data protection agreement between the EU and the USA has been suspended. By clicking the button you agree to the setting of cookies, which transmit personal data to US servers and can also be used to analyze usage behavior and for marketing purposes. For further details, please refer to the data protection regulations.

agricon jest wiodącą firmą dostarczającą rozwiązania do Cyfrowej Uprawy Roślin w centralnej i wschodniej Europie. Od 1997 pomagamy w użytkowaniu maszyn rolniczych, w zarządzaniu i w zwiększaniu efektywności czasu pracy. Rezultatem tych prac jest poprawa efektywności uprawy roślin.

Nasi doświadczeni agronomowie i technicy zapewniają wysoką jakość we wprowadzaniu cyfrowych technologii uprawy roślin w rolnictwie. Zaletą są także konsultacje i wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania nowoczesnych strategii uprawy roślin.

Dodatkowo, rozwijamy cały czas technologię dzięki kontaktom z praktykami by odkrywać nowe koncepcje i rozwiązania.

Milowy krok w Cyfrowej Uprawie Roślin

Wywiad | Cyfrowa Uprawa Roślin

Pytanie: Mr. Leithold, co oznacza wiek Cyfrowej Uprawy Roślin

Peer Leithold: Cyfryzacja pozwala nam usłyszeć więcej, aby dowiedzieć się więcej, aby zatem wiedzieć więcej, aby lepiej poznać i zrozumieć produkcję roślinną . Można to zrobić szybciej i dokładniej niż dotychczas w świecie analogowym. Jesteśmy w stanie zarządzać większą ilością jednostek w lepszy sposób, a tym samym utrzymać każdy metr kwadratowy pola w optimum produkcyjnym. W skrócie: Cyfryzacja uprawy roślin jest to opracowanie indywidualnych rozwiązań rolnictwa precyzyjnego z uwzględnieniem agronomicznych czynników i wykorzystywanie w pełni zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem.

Co oznacza zwiększenie cyfryzacji dla gospodarstw? Jakie szanse i wyzwania to pociąga za sobą?

To ogromna szansa dla przedsiębiorstw. Kompleksowa informacja cyfrowa sprawia, że cały proces produkcji i uprawy roślin na polach jest przejrzysty. W połączeniu z rozsądnymi procedurami oceny i inteligentnymi zasadami, zarządca dostaje konkretne informacje na jedno kliknięcie - efektywnie, uzyskanie wglądu z lotu ptaka jest dostępne do najdalszej granicy przedsiębiorstwa. Jest to zupełnie nowy świat!

To jest zupełnie nowy świat!

Korzyść dla gospodarstwa: planowanie i eksploatacja maszyn, zarządzanie pracownikami i środkami produkcji bardziej dokładne. Jest to oszczędność czasu pracy, zmniejszenie kosztów zarządzania, bardziej efektywne wykorzystanie maszyny i środków produkcji, obniżka kosztów i wzrost dochodów.

A wyzwania?

Cyfryzacja ingeruje w istniejące procesy eksploatacyjne, w procesy decyzyjne i zmienia je. To wymaga otwartości od zarządcy gospodarstwa i gotowości do podejmowania nowych decyzji w uprawie roślin. Ponadto, ważne jest, by pracownicy przedsiębiorstwa byli zaangażowani w ten proces.

Mówisz: Informacja cyfrowa jest bardziej przejrzysta. Zarządzający obawiają się jednak, że masa danych będzie pozbawiona ochrony w przyszłości. Czy podziela Pan te obawy?

W celu kontrolowania procesu produkcyjnego w bardziej inteligentny sposób, większa przejrzystość jest niezbędna. W celu operacji informacja jest przejrzysta, tak. Kluczowym pytanie jest jednak inne: Kto jest właścicielem danych? Kto może to zobaczyć? Kto ma dostęp?

Ogólnie rzecz biorąc, klient jest właścicielem danych. Żaden urząd, żaden inny przedsiębiorca, ani przedsiębiorstwo przemysłowe, czy handlowe nie mogą przeglądać danych bez wyraźnej zgody klienta. Decyzja, komu może powierzyć swoje dane operacyjne, należy podejmować bardzo ostrożnie.

Agronomowie mogą uzyskać ogromne
korzyści z uprawy roślin cyfrowej

Jeżeli nowoczesne technologie i algorytmy mogą pomóc w podejmowaniu decyzji - czy potrzebny jest agronom?

Agronomowie są jednymi z największych beneficjentów cyfryzacji uprawy roślin. Teraz są oni zwolnieni z rutynowej pracy, mogą dostosować decyzje do konkretnych warunków.

Zarówno jakość i szybkość decyzji agronomicznej, a także cele gospodarstwa, którego podstawą jest wysoka jakość decyzji w trakcie sezonu, która zwiększa znacznie się z cyfryzacją. Agronomowie będą w przyszłości podejmować większą odpowiedzialność za ich decyzje, ponieważ mają teraz bardziej obiektywne źródło informacji. Od rekomendacji do decyzji, ona a jest (prawie) zabiegiem na polu.

W którym segmencie maszyn rolniczych widzi Pan większą potrzebę badań w przyszłości?

Istnieje zapotrzebowanie na badania w prawie wszystkich dziedzinach. Z punktu widzenia cyfrowej uprawy roślin, ważne są przede wszystkim z dwa czynniki:

Po pierwsze: dodatkowe czujniki, które opisują wzrost roślin, system powiązania gleba-roślina warunkach pogodowych w czasie rzeczywistym i mierzące wymagania pokarmowe, porażenie chorobami i uszkodzenia przez szkodniki.

Po drugie: oddzielny adres IP dla każdej maszyny i każdego urządzenia. Są one elementami cyfrowej sieci gospodarstwa i powinny być w stanie komunikować się w sposób otwarty, na przykład z innymi urządzeniami.

O wiele bardziej przyjazne dla środowiska i skutecznie

Jak będzie wyglądać rolnictwo najbliższych 50 lat?

O wiele bardziej przyjazne dla środowiska i skuteczniejsze niż dzisiaj. Tendencje stają się już widoczne: gospodarstwa stają się coraz większe, zmniejsza się zatrudnienie. Wyższe plony uzyskuje się znacznie bardziej efektywne wykorzystując mniejsze nakłady pracy.

Wystarczy porównać proces produkcji samochodów w 1965 i 2015. 50 lat temu było potrzeba wielu ludzi na taśmie montażowej. Obecnie tylko kilku. Reszta zostaje przejęta przez inteligentne systemy. Będzie dokładnie w ten sposób z rolnictwem.

Źródło: agrarzeitung, 2015

Historia firmy

2016

Wprowadzenie na rynek komputera roboczego agriBOX  dedykowanego do Cyfrowej Uprawy Roślin wszystkich maszyn i urządzeń rolniczych

Całkowita integracja agriBOX z technologią ISOBUS z Müller electronics

Rozpoczęcie sprzedaży na Ukrainie

Partnerstwo strategiczne z Kverneland dla dalszego rozwoju Cyfrowej Uprawy Roślin

2015

Przedsiębiorstwa w Niemczech i Europie gospodarujące łącznie na ponad 1 milionie hektarów są w agriPORT

2014

Wprowadzenie na rynek zmiennej aplikacji fungicydów z pomocą Sensora

Wprowadzenie na rynek serii Sensorów P3 wyspecjalizowanych w ochronie roślin

Szerokie zastosowanie pierwszego robota do pobierani prób podczas jazdy

Początek testów wprowadzających na rynek Sensorów do precyzyjnej aplikacji fungicydów wspólnie z rolnikami i partnerami w Europie

2013

Rozpoczęcie sprzedaży na Węgrzech, w Rumunii i Serbii

Uruchomienie portalu danych agriPORT

Wprowadzenie na rynek oceny rozwoju jesiennego zbóż przy pomocy Sensora

2012

Wprowadzenie do praktycznego użycia YARA N-Sensor II

Wprowadzenie na rynek pierwszego terminala agronomicznego na ISOBUS

Wprowadzenie na rynek, wspieranego przez Sensor, jesiennej oceny rzepaku

2011

Zakończenie budowy międzynarodowego centrum kompetencyjnego rolnictwa precyzyjnego w głównym biurze w Saksonii

Agritechnica: Srebrny medal dla Sensora P3 za aplikacje środków ochrony roślin

2010

Rozpoczęcie sprzedaży w krajach bałtyckich

Dostarczenie pięćsetnego YARA N-Sensor'a

2008

Rozpoczęcie sprzedaży w Polsce

2007

Wprowadzenie YARA N-Sensor ALS

Wprowadzenie na rynek zmiennej aplikacji regulatorów wzrostu z pomocą Sensor'a

Agritechnica: Srebrny medal dla oprogramowania precyzyjnego rolnictwa "PF-Box"

2004

Pierwsze próby zastosowania regulatora wzrostu na podstawie danych z Sensor'a

1999

Rozpoczęcie sprzedaży YARA N-Sensor'a

1998

Pierwsze doświadczenia z YARA N-Sensor'em

1997

Powstanie firmy

Please select your language

We have noticed that you are visiting the website with a different language. Please select your preferred language.