Zarządzanie danymi w agriPORT

Organizacja pracy w cyfowej uprawie roślin

Zarządzanie danymi w agriPORT

Dlaczego cyfrowe zarządzanie danymi z agriPORT jest warte uwagi?

Since July 2020, the data protection agreement between the EU and the USA has been suspended. By clicking the button you agree to the setting of cookies, which transmit personal data to US servers and can also be used to analyze usage behavior and for marketing purposes. For further details, please refer to the data protection regulations.

agriPORT został opracowany wspólnie z praktykami szczególnie wyspecjalizowanymi w uprawie roślin.

Z tym oprogramowaniem internetowym…

 • organizujemy Zarządzającymi Gospodarstw ich działalności - szybko, bezpiecznie i niezależnie od poszczególnych dostawców maszyn i urządzeń rolniczych.
 • zalecenia dotyczące działania podejmowane są na podstawie zasad agrotechnicznych.  Zalecenia są wstępnie instalowane i stosowane automatycznie.
 • użytkownik może przyznawać prawa dostępu do swoich danych dla upoważnionych osób trzecich, na przykład, doradców agronomicznych i usługodawców.

agriPORT w praktyce | Zarządzanie polami i uprawami

 • Przegląd wszystkich pól i płodozmianu w przedsiębiorstwie pod względem czasu i przestrzeni
 • Zarządzanie geometrią pola: zmiana zarysu pola, dzielenie, łączenie itp.
 • Eksport listy pól
 • Planowanie płodozmianu i oczekiwanych plonów

agriPORT w praktyce | Nawożenie podstawowe

 • Planowanie pobierania prób glebowych
 • Prezentacje map zasobności glebowej i analiza pobrania makroskładników - począwszy od każdego pola, aż do całego gospodarstwa w formie przeglądu
 • W pełni automatyczne planowanie nawożenia na każdej części pola w oparciu o pobieranie próbek gleby, płodozmian, jak również obowiązujące zalecenia krajowe nawożenia
 • Obliczanie elektronicznych map nawożenia
 • Eksport elektronicznych map nawożenia dla wszystkich  wymaganych formatów, które można przenieść do maszyny
 • Automatyczne zapisanie zastosowanego nawożenia i obliczania pozostałych potrzeb nawożenia w zmianowaniu - w ten sposób można zawsze być na bieżąco z mapami aplikacji
 • Wprowadzanie nawożenia organicznego i nawozów wieloskładnikowych w mapach zmiennego nawożenia, jak również uwzględnianie ich w kalkulacjach
 • Automatyczny bilans makroskładników dla każdego roku

więcej

agriPORT w praktyce | Nawożenie azotowe


Ocena N-Sensor'a

  • Pomiar pobrania azotu z jesiennego skanowania będzie automatycznie zapisany i przyporządkowany do odpowiednich pól
  • Prezentacja pobrania azotu dla wszystkich ocenianych pól
  • Oparta na zasadach agronomii kalkulacja elektronicznej mapy aplikacji azotu dla pierwszego dawki na wiosnę
  • Eksport elektronicznych map nawożenia dla wszystkich  wymaganych formatów, które można przenieść do maszyny
  • Automatyczna dokumentacja ilości zużytego azotu

  Nawożenie z użyciem N-Sensor'a

  • Tworzenie, zarządzanie i ocena z pomocą N-Monitoringu (również dostępna w mobilnej aplikacji agriPORT)
  • Przygotowanie zadań do pracy z N-Sensor'em
  • Automatyczna dokumentacja ze szczególnym uwzględnieniem zmierzonego pobrania azotu oraz poziomu nawożenia
  • Automatyczna kalkulacja i prezentacja map azotowych

  więcej

  Przekonaj się sam o zaletach zarządzania danymi w oparciu o agriPORT. Nasi eksperci w Twoim regionie chętnie udzielą informacji o możliwych zastosowaniach - wystarczy telefon lub e-mail.

  Please select your language

  We have noticed that you are visiting the website with a different language. Please select your preferred language.