Zarządzanie danymi w agriPORT

Organizacja pracy w cyfowej uprawie roślin

Zarządzanie danymi w agriPORT

Dlaczego cyfrowe zarządzanie danymi z agriPORT jest warte uwagi?

agriPORT został opracowany wspólnie z praktykami szczególnie wyspecjalizowanymi w uprawie roślin.

Z tym oprogramowaniem internetowym…

 • organizujemy Zarządzającymi Gospodarstw ich działalności - szybko, bezpiecznie i niezależnie od poszczególnych dostawców maszyn i urządzeń rolniczych.
 • zalecenia dotyczące działania podejmowane są na podstawie zasad agrotechnicznych.  Zalecenia są wstępnie instalowane i stosowane automatycznie.
 • użytkownik może przyznawać prawa dostępu do swoich danych dla upoważnionych osób trzecich, na przykład, doradców agronomicznych i usługodawców.

agriPORT w praktyce |Zarządzanie polami i uprawami

 

 • Przegląd wszystkich pól i płodozmianu w przedsiębiorstwie pod względem czasu i przestrzeni
 • Zarządzanie geometrią pola: zmiana zarysu pola, dzielenie, łączenie itp.
 • Eksport listy pól
 • Planowanie płodozmianu i oczekiwanych plonów

agriPORT w praktyce | Nawożenie podstawowe

 

 • Planowanie pobierania prób glebowych
 • Prezentacje map zasobności glebowej i analiza pobrania makroskładników - począwszy od każdego pola, aż do całego gospodarstwa w formie przeglądu
 • W pełni automatyczne planowanie nawożenia na każdej części pola w oparciu o pobieranie próbek gleby, płodozmian, jak również obowiązujące zalecenia krajowe nawożenia
 • Obliczanie elektronicznych map nawożenia
 • Eksport elektronicznych map nawożenia dla wszystkich  wymaganych formatów, które można przenieść do maszyny
 • Automatyczne zapisanie zastosowanego nawożenia i obliczania pozostałych potrzeb nawożenia w zmianowaniu - w ten sposób można zawsze być na bieżąco z mapami aplikacji
 • Wprowadzanie nawożenia organicznego i nawozów wieloskładnikowych w mapach zmiennego nawożenia, jak również uwzględnianie ich w kalkulacjach
 • Automatyczny bilans makroskładników dla każdego roku

więcej

agriPORT w praktyce | Nawożenie azotowe

 


Ocena N-Sensor'a

  • Pomiar pobrania azotu z jesiennego skanowania będzie automatycznie zapisany i przyporządkowany do odpowiednich pól
  • Prezentacja pobrania azotu dla wszystkich ocenianych pól
  • Oparta na zasadach agronomii kalkulacja elektronicznej mapy aplikacji azotu dla pierwszego dawki na wiosnę
  • Eksport elektronicznych map nawożenia dla wszystkich  wymaganych formatów, które można przenieść do maszyny
  • Automatyczna dokumentacja ilości zużytego azotu

  Nawożenie z użyciem N-Sensor'a

  • Tworzenie, zarządzanie i ocena z pomocą N-Monitoringu (również dostępna w mobilnej aplikacji agriPORT)
  • Przygotowanie zadań do pracy z N-Sensor'em
  • Automatyczna dokumentacja ze szczególnym uwzględnieniem zmierzonego pobrania azotu oraz poziomu nawożenia
  • Automatyczna kalkulacja i prezentacja map azotowych

  więcej

  agriPORT w praktyce | Ochrona roślin

   

  Przekonaj się sam o zaletach zarządzania danymi w oparciu o agriPORT. Nasi eksperci w Twoim regionie chętnie udzielą informacji o możliwych zastosowaniach - wystarczy telefon lub e-mail.

  Please select your language

  We have noticed that you are visiting the website with a different language. Please select your preferred language.