Dusíkaté hnojenie na základe senzorov

– Aplikácia dusíkatých hnojív vo variabilných množstvách

Zvýšenie efektivity...

procesu rozhodovania sa:

 • transparentné pravidlá  a algoritmy určovania dávok hnojiva založené na agronomicky testovaných princípoch
 • digitálna a plne automatická dokumentácia všetkých aplikácií dusíkatých hnojív
 • denne aktualizovaný prehľad bilancie dusíka zohľadňujúc podmienky stanovené Európskou nitrátovou direktívou 91/676/EEC a aktuálnej potreby dusíka v porastoch

pri používaní:

 • pracovné plány pre vodičov (strojníkov) so všetkými špecifickými nastaveniami prostredníctvom digitálneho prenosu na terminál, prípadne aj na papier
 • ezchybná a automatická adaptácia dusíkatého hnojenia na základe aktuálnej potreby dusíka v poraste
 • automatický prenos dát zo senzorov do máp na dátový portál

vo vztahu s verejnosťou:

 • používanie najvyššej úrovne technológie v dusíkatom hnojení  - potrebné informácie sú vždy aktuálne a dostupné v digitálnej forme
 • zlepšenie vizualizácie prostredníctvom inovatívnej technológie senzorov
 • digitalizácia orientovaná na riešenie sociálneho problému s hnojením.

Prevzatie zodpovednosti

Since July 2020, the data protection agreement between the EU and the USA has been suspended. By clicking the button you agree to the setting of cookies, which transmit personal data to US servers and can also be used to analyze usage behavior and for marketing purposes. For further details, please refer to the data protection regulations.

Zamedzenie prehnojenia vďaka inteligentným technológiám
Hnojenie porastov v období potreby živiny
Ochrana kvality pôdy a vodných zdrojov
Minimalizácia vplyvu na životné prostredie
Ochrana pred zlyhaním ľudského faktora pri dusíkatom hnojení

Zvýšenie konkurencieschopnosti*

Úspora dusíkatých hnojív
Stabilizácia a zvýšenie úrod
Úprava dusíkatej rovnováhy
Homogenizácia a zvýšenie obsahu dusíkatých látok
Obmedzenie poliehania ako následku dusíkatého hnojenia
Zefektívnenie výsledkov žatvy

*Priemerný zisk 100-12O €/ha/rok. Výpočet založený na základe výsledkov z viac ako 280 pokusov prevádzkovaných na podnikoch a u iných partnerov v Nemecku, za obdobie 2001-2014 na farmách s veľkosťou od 150 do 5000ha.

Komponenty Agricon využívané pri dusíkatom hnojení

 

YARA N-Senzor® ALS 2

Svetelný zdrojLED svetlo
Využiteľný denný pracovný čas24 hod
MontážModulárne , voľne voliteľné
KompatibilitaSo všetkými elektronicky ovládateľnými rozmetadlami a postrekovačmi
Rozhodujúce parameterAktuálna potreba dusíka v poraste
Dátový manažment v agriPORT

 • Spoľahlivé plánovanie a automatické vyváženie všetkých hnojení (organické/minerálne, konštantné/variabilné)
 • Ukladanie, priraďovanie, upravovanie a exportovanie dát z N-senzorov
 • Správa všetkých prác vykonávaných pomocou N-senzorov. 
 • viac o agriPORT...

Univerzálny terminál a software precízneho poľnohospodárstva

 • 23 ovládacích funkcií pre variabilné dusíkaté hnojenie u ozimných a jarných obilnín, ozimnej repky, kukurice, zemiakov a cukrovej repy.
 • Tri aplikačné módy: online prístup, prístup prostredníctvom mapy, prostredníctvom prekrývania mapy (fixné hodnoty alebo percentá) 
 • Nezávislý na výrobcoch strojov a zariadení

* v prvom roku prevádzky

Najčastejšie otázky pri dusíkatom hnojení.

Má význam používanie N-senzoru aj v suchších podmienkach, keďže frekvencia výskytu takýchto období počas roka sa zvyšuje?

Samozrejme, že hnojenie na základe N-senzorov má význam, cielené hnojenie dusíkom založené na vnímaní potrieb poratov napomáha rastlinám lepšie sa pripraviť a násldne i znášať obdobia sucha v jarnom obobí. Porasty hnojené variabilným systémom hnojenia preukazujú schopnosť rýchlejšieho uzatvárania riadkov, rastliny sú dostatočne zásobené dusíkom na udržanie všetkých produkčných odnoží a sú pripravené na obdobie dlhšieho sucha.


Je možné N-senzor využívať aj v jarných plodinách?

Využívanie variabilného hnojenia na základe meraní N-senzormi je najrzošírenejšie pri ozimných obilninach a za nimi nasleduje ozimná repka. Avšak tento systém si nachádza svoje uplatnenie i pri iných plodinách ako je kukurica, jarné obiloviny a okopaniny ako cukrová repa alebo zemiaky. Pozitívny efekt sa prejavuje vo využiteľnosti aplikovaného dusíka rastlinami a následne na výške úrod Samozrejme, čím je vyššia miera variability hnojenia, tým lepšie sú výsedky.

 

Nitrátová direktíva vo veľkej miere obmedzuje hnojenie dusíkom. Môže varibilné hnojenie dusíkom aj napriek prísnym obmedzeniam priniesť pozitívny efekt?

Predovšetkým v podmienkach, v ktorých sú množstvá dusíkatých hnojív limitované, je potrebné zamerať sa predovšetkým na cielenú aplikáciu hnojiva tam kde je potrebné a tak z aplikácie vyťažiť maximum. Variabilné hnojenie dusíkom, je predovšetkým založené i na zvýšenej efektivite využiteľnosti dodanehé dusíka v porovnaní s konštatným hnojením. Rešpektujúc tieto informácie je variabilné hnojenie dusíkom odpoveďou pre dodržiavanie nítrátovej direktívy.

Please select your language

We have noticed that you are visiting the website with a different language. Please select your preferred language.