Realizácia digitálnej ochrany rastlín s asistenciou senzorov

Variabilná aplikácia regulátorov rastu a fungicídov

Zvýšenie ochrany a bezpečnosti v:

Procese rozhodovania sa:

 • transparentné agronomicky testované riadiace funkcie
 • digitálna plne automatizovaná dokumentácia všetkých opatrení na ochranu rastlín
 • denný prehľad použitých prostriedkov a ich objemu

Procese aplikácie:

 • plány práce pre vodičov (strojníkov) so všetkými špecifickými nastaveniami prostredníctvom digitálneho prenosu na terminál, prípadne aj na papier
 • nepretržité a bezchybné prispôsobovanie sa pesticídnej ochrany na základe aktuálneho stavu porastu
 • automatické prepočítavanie minimálnych  a maximálnych aplikačných dávok s prihliadnutím na odporúčania výrobcov a legislatívu

Pohľade verejnosti: 

 • používanie najvyššej úrovne technológie v ochrane rastlín – zodpovedajúce dôkazy sú vždy dostupné aj v digitálnej forme
 • zlepšenie obrazu na základe inovatívnej technológie senzorov
 • digitalizácia ako sociálna orientácia pre „problém s pesticídnou ochranou“

Prevzatie zodpovednosti

Since July 2020, the data protection agreement between the EU and the USA has been suspended. By clicking the button you agree to the setting of cookies, which transmit personal data to US servers and can also be used to analyze usage behavior and for marketing purposes. For further details, please refer to the data protection regulations.

Predchádzanie predávkovaniu alebo poddávkovaniu porastov účinnou látkou pomocou inteligentných technológií
Ochrana rastlín na základe potreby
Zabraňovanie vzniku rezistencie
Minimalizácia vplyvu na životné prostredie
Ochrana pred chybami vzniknutými ľudským faktorom pri aplikácii fungicídov a regulátorov rastu

Zlepšenie konkurencieschopnosti na trhu*

Garantovaná vysoká účinnosť fungicídov v rizikových častiach poľa
Maximálna ochrana porastov pred poliehaním variabilnou aplikáciou regulátorov rastu
Zvýšenie kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov úrody
Zníženie fyziologického stresu v slabých porastoch
Zníženie nákladov na ochranu rastlín na základe úspory prípravkov

*Priemerný zisk 45€/ha, počítaný na základe výsledkov z 36 pokusov zameraných na regulátory rastu a 43 pokusov zameraných na používanie fungicídov priamo na farmách alebo u iných partnerov. Pokusy boli vykonané v období rokov 2008-2017, na farmách obhospodarujúcich od 150 do 5000 ha.

Zariadenia podporujúce Agricon ochranu rastlín

YARA N-Senzor® ALS 2

 • Nezávislé na výrobcovi poľnohospodárskej techniky, vhodné pre nesené, ťahané ale aj samochodné postrekovače
 • Robustný a kompaktný dizajn
 • Vďaka modulárnej konštrukcií vhodné pre akúkoľvek pracovnú šírku
 • 24hodinová prevádzka vďaka vlastnému svetelnému zdroju
Dátový manažment s agriPort

 • Vždy aktuálne zoznamy ochrany rastlín
 • Plánovanie tankmixov až 8 účinných látok
 • Automatické dodržiavanie všetkých odporúčaní pri rôznych aplikačných dávkach
 • Nepretržité ukladanie a dokumentácia dát zo senzorov
 • Vyhodnotenie opatrení ochrany rastlín pre špecifické oblasti
 • Viac informácií...

Univerzálny terminál a softvér precízneho poľnohospodárstva

 • 52 riadiacich funkcií pre variabilné aplikácie v rastových štádiách
 • 727 riadiacich funkcií pre variabilnú aplikáciu fungicídov
 • Riadenie senzorov ochrany rastlín
 • Prevádzka zariadení na ochranu rastlín
 • Automatické spracovanie aplikačných kariet
 • Nastaviteľné: automatické riadenie sekcií, paralelné riadenie a navigácia

* v prvom roku prevádzky
Najčastejšie otázky pri ochrane porastov

Nechcem riskovať  a preto prevntívne používam vyššie aplikačné dávky rastových regulátorov. Akú výhodu môžem získať znížením dávok morforegulátorov v porastoch?

Vysoké aplikačné dávky morforegulárov určite znižujú riziko poliehania porastov. Tento efekt je možné posúdiť vizuálne priamo na parceliach. Avšak vplyv vysokých aplikačných dávok na slabšie vyvinuté miesta v porastoch je viditeľný až pri podrobnejšom sledovaní. Nerovnomerné vyzrievanie a výška porastov a nevyrovnaná výška úrody iba navyšuje náklady, ktoré je možné vyhodnotiť iba v peňažnom vyjadrení. Preto, je potrebné aplikáciu morforegulátorov zosúladiť s potrebami porastov.

 
Prax ukazuje, že fungicídy fungujú spoľahlivo aj pri nižších aplikačných dávkach. Prečo by som teda mal riskovať vznik rezistencie?

Zníženie aplikačných dávok v určitých miestach porastov je jednoznačne správne. Avšak otázkou ostáva, v ktorých miestach? Je viac než isté ze v miestach, kde sú porasty husté a dobre vyvinuté je dôležité neznižovať aplikačné dávky. V oblastiach s vysokou produkciou biomasy by zníženie aplikačnej dávky malo za následok zníženie koncentrácie účennej látky, čo vedie k nižšej miere a kratšej dobe účinnosti fungicídu, a následne tak k vytvoreniu rezistencie patogénov voči účinnej látke.

Viac informácií o digitálnej ochrane plodín

Chcete sa osobne informovať o našom procese ochrany rastlín? Potom nám jednoducho poskytnite svoje kontaktné údaje - okamžite vás budeme kontaktovať.

Please select your language

We have noticed that you are visiting the website with a different language. Please select your preferred language.