Správa údajov s agriPORT

Organizácia postupov a procesov v digitálnej rastlinnej výrobe

Správa údajov s agriPORT

Prečo má správa digitálnych dát s agriPORTOM pridanú hodnotu?

Since July 2020, the data protection agreement between the EU and the USA has been suspended. By clicking the button you agree to the setting of cookies, which transmit personal data to US servers and can also be used to analyze usage behavior and for marketing purposes. For further details, please refer to the data protection regulations.

agriPORT bol vyvinutý spoločne s odborníkmi z praxe špeciálne pre miestne špecifické pestovanie rastlín.

 • poľnohospodári organizujú svoje prevádzkové procesy rýchlo, bezpečne a nezávisle od jednotlivých dodávateľov poľnohospodárskej techniky a prevádzkových zdrojov.
 • odporúčania pre procesy vychádzajú z agronomických pravidiel. Sú predinštalované a aplikované automaticky.
 • užívatelia môžu zdieľať svoje údaje s autorizovanými tretími stranami pridelením prístupových práv, napríklad poradcom pre pestovanie rastlín a poskytovateľom služieb.

agriPORT v praxi | Manažment parciel a poľných operácií

 • Prehľad všetkých parciel a osevných postupov podniku z hľadiska priestoru a času.
 • Správa geometrie poľa: kreslenie poľa, zdieľanie, spájanie atď.
 • Export zoznamov parciel
 • Plánovanie striedania plodín a výnosov

agriPORT v praxi | Základné hnojenie

 • Zobrazenie máp distribúcie živín - pre každé jednotlivé pole
 • Plne automatické a špecifické plánovanie hnojív pre jednotlivé oblasti na základe
 • Výpočet a export elektronických aplikačných máp vo všetkých bežných formátoch súborov
 • automatické zaúčtovanie aplikácií hnojív a výpočet zvyškovej potreby
 • Predprogramovaný výpočet bilancie živín pre každý hospodársky rok 
 • viac o základnom hnojení...​​​​​​​

agriPORT v praxi | N-Hnojenie


N skóre senzora

 • Nameraný odber N z jesenného odberu vzoriek sa automaticky uloží a priradí k príslušným poliam.
 • Plošné zastúpenie odberu N pre všetky hodnotené polia
 • Agronomicky správny výpočet elektronickej mapy aplikácie N pre prvú aplikáciu N do obilnín a repky na jar. 
 • viac o N-Hnojení...
   

Hnojenie N-senzorom

 • Vytváranie, udržiavanie a vyhodnocovanie N-monitorovaní
 • Vytváranie pracovných príkazov pre prácu so senzorom N-Sensor©
 • Automatické zdokumentovanie a priradenie nameraného príjmu N a aplikovaných množstiev N hnojív pre konkrétne pole 
 • viac o N-Hnojení...

Viac informácií o digitálnom riadení fariem s agriPOR

Presvedčte sa o výhodách riadenia farmy s agriPORTom. Technický poradca vo vašom regióne vám rád poskytne podrobné a osobné informácie o jednotlivých funkciách nášho dátového portálu. Jednoducho nám poskytnite svoje kontaktné údaje a my sa vám ozveme.

Please select your language

We have noticed that you are visiting the website with a different language. Please select your preferred language.