Správa údajov s agriPORT

Organizácia postupov a procesov v digitálnej rastlinnej výrobe

Správa údajov s agriPORT

Prečo má správa digitálnych dát s agriPORTOM pridanú hodnotu?

agriPORT bol vyvinutý spoločne s odborníkmi z praxe špeciálne pre miestne špecifické pestovanie rastlín.

 • poľnohospodári organizujú svoje prevádzkové procesy rýchlo, bezpečne a nezávisle od jednotlivých dodávateľov poľnohospodárskej techniky a prevádzkových zdrojov.
 • odporúčania pre procesy vychádzajú z agronomických pravidiel. Sú predinštalované a aplikované automaticky.
 • užívatelia môžu zdieľať svoje údaje s autorizovanými tretími stranami pridelením prístupových práv, napríklad poradcom pre pestovanie rastlín a poskytovateľom služieb.

agriPORT v praxi | Manažment parciel a poľných operácií

 • Prehľad všetkých parciel a osevných postupov podniku z hľadiska priestoru a času.
 • Správa geometrie poľa: kreslenie poľa, zdieľanie, spájanie atď.
 • Export zoznamov parciel
 • Plánovanie striedania plodín a výnosov

agriPORT v praxi | Základné hnojenie

 • Zobrazenie máp distribúcie živín - pre každé jednotlivé pole
 • Plne automatické a špecifické plánovanie hnojív pre jednotlivé oblasti na základe
 • Výpočet a export elektronických aplikačných máp vo všetkých bežných formátoch súborov
 • automatické zaúčtovanie aplikácií hnojív a výpočet zvyškovej potreby
 • Predprogramovaný výpočet bilancie živín pre každý hospodársky rok 
 • viac o základnom hnojení...​​​​​​​

agriPORT v praxi | N-Hnojenie


N skóre senzora

 • Nameraný odber N z jesenného odberu vzoriek sa automaticky uloží a priradí k príslušným poliam.
 • Plošné zastúpenie odberu N pre všetky hodnotené polia
 • Agronomicky správny výpočet elektronickej mapy aplikácie N pre prvú aplikáciu N do obilnín a repky na jar. 
 • viac o N-Hnojení...
   

Hnojenie N-senzorom

 • Vytváranie, udržiavanie a vyhodnocovanie N-monitorovaní
 • Vytváranie pracovných príkazov pre prácu so senzorom N-Sensor©
 • Automatické zdokumentovanie a priradenie nameraného príjmu N a aplikovaných množstiev N hnojív pre konkrétne pole 
 • viac o N-Hnojení...

agriPORT v praxi | Ochrana rastlín

Viac informácií o digitálnom riadení fariem s agriPOR

Presvedčte sa o výhodách riadenia farmy s agriPORTom. Technický poradca vo vašom regióne vám rád poskytne podrobné a osobné informácie o jednotlivých funkciách nášho dátového portálu. Jednoducho nám poskytnite svoje kontaktné údaje a my sa vám ozveme.

Please select your language

We have noticed that you are visiting the website with a different language. Please select your preferred language.