Agricon digitālā augkopība

Tehnikas, resursu un darba laika optimāla izmantošana

SaimniecībaSaimniecībaTehnikaTehnikaPamatmēslošanaPamatmēslošanaN mēslošanaN mēslošanaAugu aizsardzībaAugu aizsardzība
UP