Cyfrowa uprawa roślin z Agricon

Optymalizacja pracy maszyn, narzędzi i operatorów

GospodarstwoGospodarstwoMaszyny/FlotaMaszyny/FlotaNawożenie podstawoweNawożenie podstawoweNawożenie azotoweNawożenie azotoweOchrona roślinOchrona roślin

Czym jest Agricon?

Agricon postrzegany jest jako specjalista w dziedzinie rolnictwa precyzyjnego w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania wiedzy i danych opartych na zmienności zasobów glebowych i biomasy roślinnej. Celem działalności jest zautomatyzowanie procesów produkcji roślinnej.

Precision Farming, Smart Farming, Digital Farming, Precision Landscape, a nawet zarządzanie powierzchniowe, to terminy opisujące ten sam aspekt: wykorzystanie technologii cyfrowych w rolnictwie. W produkcji zwierzęcej odpowiednikiem jest Precision Lifestock. W produkcji rolnej istnieją trzy główne obszary zastosowań:

  • Automatyzacja pracy ciągników i urządzeń,
  • Cyfryzacja pracy biurowej,
  • Rolnictwo precyzyjne, które jest również znane jako uprawa dostosowana do konkretnego obszaru.

Since July 2020, the data protection agreement between the EU and the USA has been suspended. By clicking the button you agree to the setting of cookies, which transmit personal data to US servers and can also be used to analyze usage behavior and for marketing purposes. For further details, please refer to the data protection regulations.

Istotą rolnictwa precyzyjnego jest prawidłowe interpretowanie i rozwiązanie problemów agronomicznych

Każdy problem należy rozpatrywać od agronomicznych podstaw. Jaki jest najlepszy sposób wspierania procesu wzrostu roślin? Jaka jest optymalna ilość nawozu, środków ochrony roślin lub materiału siewnego dla określonego obszaru pola? Na każde pytanie istnieje naukowo uzasadniona i jednoznaczna odpowiedź w zróżnicowanej i integrowanej produkcji roślin. Choć w tych przypadkach systemy wykazują wzajemne przeciwieństwo:

  • Produkcja roślinna determinowana według z góry ustalonych dawek albo oczekiwań w stosunku do plonu lub
  • Produkcja roślinna ukierunkowana na wydzielenie obszarów, które zasilane są według rzeczywistych i aktualnych potrzeb i progów szkodliwości - zwana integrowaną produkcją roślinną.

Rzeczywiste zapotrzebowanie oraz podejmowanie decyzji w oparciu o agronomiczne reguły, pozwala ustalić właściwą strategię przy jednoczesnym wsparciu doświadczeń polowych oraz pozyskanych informacji. W przypadku zabiegów wapnowania, które powinny być realizowane według miejsca zapotrzebowania, wymagane jest określenie: rodzaju gleby, kategorii agronomicznej, wartości odczynu pH - te informacje mają zapewnić poziom optymalnego nawożenia. Jeśli algorytmy agronomiczne są znane, a jednocześnie gromadzone są informacje cyfrowe z dostępnych narzędzi, to rolnictwo precyzyjne może być z powodzeniem stosowane przy niewielkich nakładach. Takie podejście nie tylko pozwala zwiększyć plony, obniżyć koszty produkcji czy chronić środowisko, ale również w konsekwencji zwiększa zysk. Naukowo potwierdzone zastosowanie środków produkcji zwiększa także społeczną akceptację rolników.

To jest właśnie to, czego można oczekiwać od Agricon. Po dokonaniu wstępnej oceny Państwa gospodarstwa, opracujemy wspólnie plan wdrożenia właściwych rozwiązań. Agricon zapewni odpowiednie narzędzia takie jak czujniki dla upraw oraz dostarczy najlepszych informacji o zasobach glebowych. To wszystko w celu stworzenia kompletnego systemu zarządzania danymi. Zapewnimy Tobie i Waszym pracownikom odpowiedni cykl szkoleń pod kątem agronomicznym, technicznym oraz optymalnego interpretowania dostępnych informacji, a także doradztwo bezpośrednio na Waszych polach w pierwszym roku współpracy z Agricon. Kolejne kroki ku wydajności, możecie zrobić sami.

Please select your language

We have noticed that you are visiting the website with a different language. Please select your preferred language.