Agriconi digitaalne taimekasvatus

Masinate, töövahendite ja tööaja optimaalne kasutamine

Ettevõtte haldamineEttevõtte haldamineMasinapargi telemeetrialahendusMasinapargi telemeetrialahendusPõhiväetaminePõhiväetamineN-väetamineN-väetamineTaimekaitseTaimekaitse

Kes on Agricon?

Agricon on teabepõhise, teadmistepõhise ja automatiseeritud taimekasvatuse täppispõllumajanduse spetsialist.

Täppispõllumajandus, arukas põllumajandus, digitaalne põllumajandus, täppismaastik või isegi alamkultuuride haldamine on terminid, mis kirjeldavad sama aspekti: digitaaltehnoloogiate kasutamist põllumajanduses. Loomakasvatuse valdkonnas nimetatakse vastavat süsteemi Precision Lifestock (täpne loomakasvatus). Põllumajanduses on kolm peamist rakendusvaldkonda:

  • Traktorite ja seadmete töö automatiseerimine,
  • kontori digiteerimine ja
  • täppispõllumajandus ehk alavaldkonnapõhine taimekasvatus.

Since July 2020, the data protection agreement between the EU and the USA has been suspended. By clicking the button you agree to the setting of cookies, which transmit personal data to US servers and can also be used to analyze usage behavior and for marketing purposes. For further details, please refer to the data protection regulations.

Täppispõllumajanduse tuum on agronoomilise küsimuse õige lahendamine.

Alguses on agronoomiline küsimus. Milline on parim viis kasvuprotsessi edendamiseks? Milline on optimaalne väetise, taimekaitsevahendi või seemne kogus põllu konkreetse koha jaoks? Igale küsimusele on olemas teaduslikult põhjendatud ja üheselt mõistetav vastus integreeritud taimekasvatusest. Ja siin on kaks süsteemi diametraalselt vastandlikud:

  • Saagi kasvatamine vastavalt etteantud toiduretseptidele või isegi vastavalt saagikuse ootustele ja 
  • allpiirkonnaspetsiifiline taimekasvatus vastavalt praegustele ja tegelikele vajadustele ning kahjude künnistele, mida nimetatakse ka integreeritud taimekasvatuseks.

See praegune nõudlus ja seega agronoomiliselt õiged otsused meetmete võtmiseks saab tuletada põllukatsetes katsetatud reeglite kogumist ja vastavast seotud teabest. Praeguse asukohaspetsiifilise lupjamise taseme määramiseks on vaja näiteks teavet mulla tüübi, pH väärtuse ja nende agronoomilise seose kohta optimaalse lupjamise tasemega väikeses mahus. Kui agronoomiline algoritm on teada ja vastavat teavet on võimalik koguda digitaalselt ja väikeste kuludega, saab täppispõllumajandust edukalt kasutada. Täppispõllumajandus suurendab saagikust, säästab kulusid, kaitseb keskkonda ja suurendab lõppkokkuvõttes põllukultuuride kasvatamise kasumit. Teaduslikult põhjendatud sisendite kasutamine suurendab ka põllumajandustootjate sotsiaalset heakskiitu.

Ja just see ongi Agriconi eesmärk. Pärast ühist põllumajandusettevõtte inventuuri koostame teie põllumajandusettevõtte jaoks rakenduskava. Agricon tarnib ja paigaldab vajaliku tehnilise infrastruktuuri, näiteks taimeandurid ja mullaandmed, loob täieliku andmehaldussüsteemi, koolitab teid ja teie töötajaid nii agronoomiliselt, tehniliselt kui ka andmehalduse alal ning nõustab teid esimese kasutusaasta jooksul otse teie põldudel. Pärast seda saate seda teha!

Please select your language

We have noticed that you are visiting the website with a different language. Please select your preferred language.