Agriconi digitaalne taimekasvatus

Masinate, töövahendite ja tööaja optimaalne kasutamine

Ettevõtte haldamineEttevõtte haldamineMasinapargi telemeetrialahendusMasinapargi telemeetrialahendusPõhiväetaminePõhiväetamineN-väetamineN-väetamineTaimekaitseTaimekaitse

Innovatiivsed lahendused põllumajandusettevõtetele taimekasvatuseks

Agricon on keskmise suurusega pereettevõte, mis tegeleb innovatiivsete taimekasvatusstrateegiate väljatöötamisega, juhib nende elluviimist ning rakendab neid koostöös põllumajandusettevõtetega.

Visioon

Peer Leithold, AgriConi tegevjuht:

"Põllumajanduse digitaliseerimine tähendab võimalust rohkem kuulda, rohkem näha ja seega taimekasvatusprotsessi rohkem tunnetada, sellest aru saada ja uusi teadmisi omandada."

rohkem

UP