Precízne poľnohospodárstvo s Agricon

Efektívne využívanie strojov, prevádzkových zdrojov a pracovného času

OperáciaOperácia

Precízne poľnohospodárstvo: Inovatívne a inteligentné riešenia pre modernú rastlinnú výrobu

Kto je Agricon?

Spoločnosť Agricon sa venuje oblasti precízneho poľnohospodárstva založeného na informáciách, vedomostiach a automatizácií rastlinnej výroby.

Precízne poľnohospodárstvo, Presné poľnohospodárstvo, Digitalizácia v poľnohospodárstve  sú pojmy, ktoré opisujú rovnaký aspekt: využívanie digitálnych technológií v poľnohospodárstve. V živočíšnej výrobe sa využíva ekvivalentný pojem: Precision Lifestock. V poľnohospodárstve existujú tri hlavné oblasti využívania:

  • Automatizácia práce traktorov a závesnej techniky
  • Digitalizácia prvovýroby z kancelárie
  • Precízne poľnohospodárstvo, ktoré je zamerané na pestovanie plodín v špecifických oblastiach.

Since July 2020, the data protection agreement between the EU and the USA has been suspended. By clicking the button you agree to the setting of cookies, which transmit personal data to US servers and can also be used to analyze usage behavior and for marketing purposes. For further details, please refer to the data protection regulations.

 

 

Jadrom precízneho poľnohospodárstva je správne riešenie agronomických otázok

Na začiatku je dôležité položiť si správnu agronomickú otázku. Aký je najlepší spôsob podpory rastu? Aké je optimálne množstvo hnojív, pesticídov alebo osiva pre konkrétne miesto na poli? Na každú otázku existuje vedecky podložená a jednoznačná odpoveď z integrovanej rastlinnej výroby. A práve tu sa stretávame s dvoma diametrálne odlišnými systémami:

  • Rastlinná výroba riadená podľa vopred stanovených predpisov, alebo dokonca založená na očakávaných výškach úrod
  • Rastlinná výroba riadená samostatne pre každú špecifickú oblasť parcely podľa aktuálnych a skutočných potrieb, založená na posudzovaní miery poškodenia porastov, ktorá sa nazýva aj integrovaná rastlinná výroba.

Aktuálny dopyt živín a tak aj vykonanie agronomicky správnych rozhodnutí je možné odvodiť na základe pravidiel, ktoré boli testované v poľných podmienkach  a na základe iných priamo súvisiacich informácii. Pre stanovenie potreby vápnenia je potrebné mať vedomosť nie len o hodnote pH ale aj o type a druhu pôdy a ich agronomickom vzťahu pri stanovaní úrovne optimálnej potreby použitia vápenatých hmôt, Ak poznáme agronomický algoritmus a zodpovedajúce informácie je možné pri nízkych nákladoch tieto informácie zbierať a úspešne využiť pri presnom poľnohospodárstve. Presné poľnohospodárstvo zvyšuje úrody, šetrí náklady, chráni životné prostredie a v konečnom dôsledku tak maximalizuje zisky v rastlinnej výrobe. Vedecky podložené využívanie vstupov sa tiež podieľa na zvyšovaní sociálnej akceptácie poľnohospodárov.

A to je presne to, čo Agricon chápe pod pojmom precízne poľnohospodárstvo. Po spoločnom zhodnotení Vášho podniku vypracujeme plán implementácie. Agricon dodáva a inštaluje potrebné technické vybavenie ako sú senzory snímajúce potreby porastov a zariadenia poskytujúce informácie o pôde, nastavuje kompletný systém správy údajov, školí Vás a Vašich zamestnancov agronomicky, technicky aj v oblasti správy údajov počas prvého roka aplikácii priamo na Vašej pôde.

Please select your language

We have noticed that you are visiting the website with a different language. Please select your preferred language.